Банкеръ Daily

Новини

КФН е одобрила проспект за първично публично предлагане на емисия акции от Хелт енд Уелнес

Комисията за финансов надзор е одобрила проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от Хелт енд Уелнес АДСИЦ, София, в резултат от увеличение на капитала на дружеството.
Тя е в размер на 1 238 930 броя обикновени акции с право на глас, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията. Номиналната и емисионната стойност на акцията е 10 лева всяка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във