Банкеръ Daily

Новини

Кепитъл Мениджмънт задели 3.3 млн. лв. за дивиденти

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София разпределя паричен дивидент за миналата година в общ размер на 3 326 223.40 лева, или общо 90.27% от печалбата си за финансовата 2011-а.. Решението е взето на общото събрание на акционерите, проведено на 30 юли, съобщиха от дружеството. Брутният дивидент за една акция е 3.40 лева. Акционерите физически лица пък ще получат по 3.23 лв. за един дял след приспадане на дължимия данък.


Останалите 9.73% от положителния финансов резултат, или сумата от 358 550.50 лв., се внасят във фонд Резервен, съобщиха от компанията. Право да получат дивидент имат всички, които са вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери, към 14 август.


Общото събрание е освободило от съвета на директорите Боян Минков по негова молба. Мястото му в борда беше попълнено от Петя Лазарова Петрова, която е избрана с петгодишен мандат.


В момента ТИМ Клуб ООД притежава 51.04% от капитала на дружеството. Останалите книжа с право на глас са разпределени между ЗАД Армеец с дял от 15.59% и други фирми, които са собственици на 29.37 процента.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във