Банкеръ Daily

Новини

КД Пеликан с нова име и управление

В Търговския регистър са вписани промени във фирменото наименование на КД Пеликан, съобщиха от фирмата. Инвестиционното дружеството вече ще се нарича bdquo;Селект Баланс АД. Жига Хиенг и Ангел Ангелов са заличени като членове на съвета на директорите. Местата им са заети от Димитър Банов и Силвия Христова. Третият член в оперативното управление е Георги Бисерински, който в момента е председател на съвета и изпълнителен член. Той ще представлява вече дружеството.


КД Пеликан беше третото инвестиционно дружество, което се преобразува в договорен фонд. След Елана Еврофонд и Златен лев, такова решение взеха и неговите акционери на проведеното на 26 март общо събрание. Тогава се промени и фирменото му наименование на Селект Баланс. Взаимният фонд ще се управлява от Селект асетс мениджмънт ЕАД.


Фондът Селект Баланс е учреден през март 2004 г. с неопределен срок на съществуване. То инвестира 50% от паричните средства на своите акционери в акции, и 50% в ценни книжа с фиксирана доходност (ДЦК, облигации, банкови депозити и други). Публичното предлагане на негови акции започна от декември 2004 г., а към 28 март нетната стойност на активите на фонда е в размер на 2 551 122 лева.


Селект асетс мениджмънт е новото име на фонд мениджъра КД Инвестмънтс ЕАД. Той има лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор от 2003 година. Промяната в името е вписана в Търговски регистър през декември миналата година. От началото на 2011-а е част от групата на бившия приватизационен фонд Сила Холдинг АД, който е едноличен собственик на капитала.


През лятото в няколко сделки пенсионните и договорните фондове на Химимпорт инвест придобиха контрола над КД Пеликан.


С преобразуването на дружеството се очаква намаляване на разходите по управление, тъй като няма да има съвет на директорите и служители, с отпадането на публичния характер на дружеството няма да се плащат таксите, дължими от публични дружества. Годишната такса за общ финансов надзор е значително по-ниска при договорните фондове, а общите разходи ще намалеят с около 10 процента.


Вече няма да се организират общи събрания на дружеството. В същото време се запазват всички права, свързани с инвестициите - право на записване и обратно изкупуване, право на ликвидационен дял, право за получаване на информация за финансовите отчети и на допълнителна информация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във