Банкеръ Daily

Новини

Караджова се срещна с протестиращи граждани срещу използване на цианид в златодобива

Министър Нона Караджова прие декларация от граждани, протестиращи пред сградата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) срещу употребата на цианиди в златодобивната индустрия. През октомври т.г. Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) предложи решение, с което се одобрява инвестиционно намерение за реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди в “ГОРУБСО - Кърджали” АД.
Министър Караджова убеди представителите на граждански организации и граждани от Кърджали, Крумовград и Пловдив, които прие за среща, в пълната законосъобразност на това решение и изложи мотивите за него: намерението предвижда технология, чрез която се прилагат най-добрите налични техники за подобни практики в много страни в Европа и света, включително в страните от ЕС според Директива 2006/21/ЕС за управление на отпадъците от добивната индустрия; понастоящем 52 процента от рудопреработвателните предприятия в света използват цианиди; в световен мащаб съществуват над 400 златодобивни предприятия, които използват цианиди, и повечето от тях прилагат същата технология; други химически вещества също са изпитвани за производство на злато, но досега не са прилагани успешно за широкомащабни промишлени производства в света.
Министър Караджова пое ангажимент пред гражданите от Кърджали да посети двата комбината в града – Оловно-цинковия и ГОРУБСО АД, за обстойна проверка как изпълняват приложните си програми по Комплексното разрешително. Тя се ангажира също да гарантира участие на гражданите във всички проверки на контролните органи, а резултатите и констатациите от тях да се изнасят на вниманието на обществеността в сградата на общината, освен на интернет страницата на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково.
Граждани от Крумовград споделиха притеснения от бъдещи инвестиционни намерения за добивно-преработващо предприятие до града. В отговор министър Караджова ги увери, че ако в МОСВ бъде внесено отново такова предложение, те ще бъдат информирани за това още на най-ранен етап, за да бъде взето предвид мнението на обществеността при взимане на решения при най-строго спазване на закона.
Групата протестиращи граждани предоставиха на министър Караджова и петиция, озаглавена «За чиста Марица», подписана от 3 хиляди души, срещу замърсяването на река Тополница, а с това и на река Марица, от минните предприятия в Средногорието във връзка с това, че подобно намерение за добив на злато от „Челопеч майнинг” ЕАД – гр. Челопеч, е било одобрено през 2008 г. и от ексминистър Джевдет Чакъров. Министър Караджова ще назначи нарочна проверка за това, как се спазват условията по издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води и как работят очистните съоръжения по поречието на река Тополница. Освен това МОСВ ще изиска информация от Министерство на здравеопазването за здравния риск за населението от село Поибрене от този регион и ще я предостави на гражданските организации в отговор на тяхно искане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във