Банкеръ Daily

Новини

Караджова подписва договор за пречиствателна станция на Свиленград

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Свиленград ще подпишат договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни водиnbsp; и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи на Свиленград. Стойността на проекта е 46 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма bdquo;Околна среда 2007 - 2013rdquo;.


Чрез изпълнението на проекта ще се осигури надеждно, технологически стабилно и екологосъобразно пречистване на отпадъчните води от бита и индустрията в целия регион. Инвестиционното предложение за пречиствателната станция включва и третиране на утайките с възможности за депониране и рекултивация на увредените терени или използването им в селското стопанство. Ще се разшири обхватът на водопроводната и канализационната мрежа, така че да бъде обхванато цялото население на града.


По приоритетна ос 1 bdquo;Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени местаrdquo; са договорени близо 3.397 млрд. лева - 135.24 % от средствата за сектора. От тях са изплатени над 396 млн. лв. В изпълнение са 125 проекта на стойност 3.239 млрд. лева. Успешно са приключили 86 договора за техническа помощ с общ размер на усвоената безвъзмездна финасова помощ 55.5 млн.лева.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във