Банкеръ Daily

Новини

Караджова подписва договор за изграждане на ВиК мрежата на Сливен

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще открие новата учебна година в две пловдивски училища, чиито проекти бяха класирани в Националната кампания на МОСВ bdquo;Чиста околна средаrdquo; 2012 и спечелиха финансиране от по 5000 лв. от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.


От 8,30 ч. тя ще посети най-напред СОУ bdquo;Константин Величковrdquo; в Пловдив, за да се запознае с изпълнението на проекта за изграждане на многофункционален кабинет bdquo;Човекът и природатаrdquo; и да поздрави учениците и преподавателския екип с началото на учебната година. В 9,45 часа министър Караджова ще открие учебната година и за учениците от СОУ bdquo;Св. Патриарх Евтимийrdquo;, чийто проект bdquo;Младите еколози на Пловдив с грижа за природата и река Марицаldquo; включва дейности по почистване на защитени местности и повишаване на екологичната култура и знания. Това е и едно от 10-те училища в страната, за които Министерски съвет реши да отпусне от държавния бюджет 10 млн. лв. за реконструкция на спортните им зали.


В рамките на посещението си в града министър Нона Караджова ще провери изпълнението на дейностите, включени в проект за възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на река Марица, който се финансира от Оперативна програма bdquo;Околна средаrdquo; на стойност около 700 хил. лв. и се изпълнява от СНЦ bdquo;Зелени Балканиrdquo; - Пловдив в партньорство с Регионалната инспекция по околната среда и водите. От 10,30 ч. в сградата на bdquo;Зелени Балканиrdquo; ще се излъчи кратка презентация по проекта и ще продължи проверка на терен в село Конуш, община Асеновград.


Целта на проекта е да подпомогне гнездовите популации на три вида чапли и малък корморан в Горнотракийската низина. За увеличаване на размножаването на птиците и възстановяване на унищожените им местообитания е предвидено да се изгради и залеси изкуствен остров при язовир Конуш. За да се осигурят условия за образуване на нови колонии, ще бъдат поставени около 800 гнезда за чапли, а за критичния период след пристигането на прелетните птици от топлите страни ще бъде осигурено подхранване с плевелна риба ndash; проектът предвижда да бъдат изградени два малки басейна с площ около 6 дка за съхранението на рибата.


По-късно същия ден, от 14,30 ч., министър Караджова ще посети Сливен, за да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за водния цикъл на града. Стойността на проекта е 63,5 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма bdquo;Околна средаrdquo;. С реализацията му се цели да се подобри водоподаването за над 30 хиляди жители на Сливен, да се подобри качеството на питейната вода за населението, както и да се намалят загубите на питейна вода с 13 на сто. Ще бъде реконструирана и изградена 28 км канализационна и 21 км водопроводна мрежа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във