Банкеръ Daily

Новини

Караджова подписва договор за инфраструктура за питейни и отпадъчни води в Костинброд

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Костинброд ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи на град Костинброд. Стойността на проекта е 97,6 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма bdquo;Околна среда 2007-2013rdquo;.


Подписването ще се състои в 12 ч. в сградата на читалище bdquo;Иван Вазовrdquo; в Костинброд.


Предвижда се да бъде изградена пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 13 хил. еквивалент жители. По този начин ще се предотврати замърсяването на реките Блато и Белица в района на Костинброд. По проекта ще бъде изградена общо 44 км канализационна и 41 км водоснабдителна мрежа. С предвидените инвестиционни мерки ще се намалят загубите на питейна вода, ще се подобри качеството й, както и ще се ограничи загубата на вода във водопроводната система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във