Банкеръ Daily

Новини

Капман Грийн Енерджи фонд печели от лихви

За трето поредно тримесечие тази година Капман Грийн Енерджи фонд АД работи на печалба. Дружеството, което разработва ВЕИ проекти, показва положителен финансов резултат от 10 хил. лв. и в консолидирания си отчет към края на септември. То е специализирано в изкупуване на дялове/акции във вече съществуващи дружества/ в сферата на възобновяемите енергийни източници (изграждане на вятърни и соларни паркове, малки ВЕЦ до 10МW, разработване на геотермални енергийни проекти, оползотворяване на биомаса, изграждане на когенерационни инсталации и биогорива), дейности свързани с екологичното третиране на отпадъците, енергийната ефективност, грантови финансирания, търговия с вредни емисии и други.


Компанията печели единствено от приходите от лихви, които в края на септември са в размер на 23 хил. лв., а това е увеличение със 109.09% спрямо същия период година по-рано. Капман Грийн Енерджи фонд АД предлага финансиране и инсталиране на соларни модули с мощност от 30Kw до 200Kw на подходящи покриви на промишлени и обществени сгради. Стойността на инвестицията на покрив от 50 кв. м е около 15 хил. евро и целта на фирмата е да отпуска пари за подобни по размер проекти.


Общите разходи по дейността обаче също нарастват - с 62.50% на годишна база. Добрият финансов резултат е причината и собственият капитал на фонда на консолидирана база да се увеличава. В края на септември той е в размер 1.213 млн. лв., като спрямо същия период на 2012-а е с 1.42% по-голям. В неконсолидирания си отчет за деветмесечието дружеството показа печалба в размер на 9 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във