Банкеръ Daily

Новини

КАПИТАЛ ДИРЕКТ-1 УДЪЛЖАВА СРОКА НА ДОГОВОР ЗА ВЗЕМАНЕ

В БФБ-София е постъпила информация от Капитал Директ-1 АДСИЦ - София относно вземане, което дружеството има да получава от Естреа ООД. Съгласно уведомлението крайния срок за погасяване на кредита се удължава до 20 октомври 2015 година.
Акционерният капитал е разпределен между Bulgarian - American Property management, което държи 23.08% от капитала, Българо-Американска кредитна банка с дял от 23.08% и Българо-американски инвестиционен фонд с 50.15 на сто.
Акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел могат да получат дивидентите си за последните три години. За 2006 г. сумата е в размер на 29.03 лв. за акция, за 2005 - 35.54 лв. и за 2004 г. - 9.43 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във