Банкеръ Daily

Новини

КАПИТАЛ ДИРЕКТ 1 ЩЕ РАЗПРЕДЕЛИ ПО 48.52 ЛВ. ДИВИДЕНТ ЗА 2007 Г.

Общото събрание на акционерите на Капитал Директ-1 АДСИЦ - София, проведено на 3 юни, гласува да бъде разпределен брутен дивидент в размер на 48.52 лв. на акция за 2007 година. Началната дата за изплащане е 30 юни, а право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на събранието, или към 17 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 13 юни.
Това стана ясно след приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2007 година.
Заедно с това акционерите освободиха от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през миналата година и приеха предложените промени в устава на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във