Банкеръ Daily

Новини

Каолин удвоява нетния си финансов резултат тази година

За първото тримесечие на 2010 г. Каолин АД отчита приходи от продажби в размер на 26 млн. лв., което е с над 18% увеличение спрямо първото тримесечие на миналата година (22 млн. лева). Това става ясно от финансовия отчет на фирмата, представен в сайта на БФБ-София.
Керамичният сектор остава най-големия пазар за продукцията на компанията с ръст над 75% в общите продажби спрямо първото тримесечие на 2009 г., в резултат на пазарната експанзия в страните от Близкия изток и продължаващото разширяване на географията на доставките.
Увеличен размер на приходите се отбелязва в хартиената промишленост и във варовиците за сероочистващи инсталации. Значително намаление на приходите се регистрира в строителния сегмент (около 48%), където основния пазар на дружеството е в България.
Нетният финансов резултат на дружеството за изминалото тримесечие се удвоява до 668 хил. лв. спрямо 341 хил. лв. за същия период на 2009 година. EBIDTA на Каолин за първото тричесечие на 2010 г. е в размер на 3.59 млн. лв. и се запазва на същото ниво спрямо първото тримесечие на 2009 година. През първото тримесечие производствените мощности на компанията отбелязаха съществено подобрение в натовареността. Едновременно с това при зимните условия някои от производствените разходи, като материали и външни услуги бележат темп на сезонно нарастване.
Програмата на компанията за намаляване на разходите продължава, като в края на тримесечието завърши газификацията на фабрика Игнатиево и по този начин Каолин вече няма мощностти, които да изпозват течни горива за индустриални процеси и което се очаква допълнително да подобри енергийната ефективност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във