Банкеръ Daily

Новини

КАОЛИН ОТЧИТА ПЕЧАЛБА ОТ 5.45 МЛН. ЛВ. ЗА ПОЛУГОДИЕТО

През второто тримесечие на 2008 г. Каолин АД е реализирало приходи от продажби с 12% повече спрямо същия период на предходната година. Приходите от дейността пък са се увеличили с 56% спрямо реализираните приходи през първите три месеца на 2008 година.
Финансовият резултат на дружеството за полугодието е печалба в размер на 5.45 млн. лв., като само за второто тримесечие печалбата му възлиза на 4.1 млн. лв., което е близо до финансовия резултат за второто тримесечие на 2007 г. (без отчитане на ефекта от извънредните по характер приходи през същия период на миналата година).
Отчетените резултати към полугодието подкрепят обявената в началото на тази година прогноза на мениджмънта за ръст на приходите на консолидирана база с около 20% спрямо 2007 година. Въпреки появилите се признаци за влошаване на пазарната конюктура в началото на второто полугодие, мениджмънтът на компанията продължава да счита изпълнимо достигането на прогнозирания консолидиран ръст на приходите на годишна база. Негативно влияние върху очаквания обем на продажбите може да окаже свиване на консумацията на клиентите в сектора на керамиката и строителството, ако кризата в основните пазари се задълбочи.
За отбелязване е, че към момента освен ръст на приходите спрямо заложените цели дружеството успява да поддържа нивото на оперативния резултат, въпреки резкия скок на енергоносителите и разходите за транспортно-логистични услуги. Това в голяма степен е резултат от реализираните енергоспестяващи инвестиции, както и с разумния подход при управление на доставките.

Facebook logo
Бъдете с нас и във