Банкеръ Daily

Новини

Кабнетът прие четири нови защитени зони за опазване на дивите птици

Правителството разшири териториалния обхват на две от съществуващите защитени зони за опазване на дивите птици -Ломовете и Западни Родопи. Кабнетът прие и четири нови защитени зони за опазване на дивите птици - Пирин буфер, Централен Балкан буфер, Българка и Рилски манастир. Това съобщи пресслужбата на кабинета.
Предложението е на Националния съвет по биологично разнообразие към министъра на околната среда и водите. Правителственото решение увеличава мрежата от защитени зони за птиците с 244 935 ха, което е 2,2 на сто от националната територия. Така покритието на мрежата от защитени зони за птиците става 22,6 на сто от територията на страната. Тъй като в основната си част тези зони се припокриват със съществуващи защитени зони за местообитанията, общото покритие на мрежата Натура 2000 се увеличава с 4904,9 ха и става 34,34 на сто.
Приета беше и промяна в Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по отношение на код, име и площ на защитената зона Вардим. По този начин е коригиран технически пропуск и са уеднаквени границата, кодът и името на зоната за местообитанията със съществуващата защитена зона за птиците Остров Вардим.

Facebook logo
Бъдете с нас и във