Банкеръ Daily

Новини

КАБИНЕТЪТ ЗАКРИВА ФАКУЛТЕТ СИГУРНОСТ В ПОЛИЦЕЙСКАТА АКАДЕМИЯ

По искане на академичното ръководство на Академията на МВР правителството реши от началото на новата учебна година да бъде закрит факултет „Сигурност” към висшето училище, съобщиха от правителствената информационна служба. Курсантите и докторантите, които не са се дипломирали до тогава, ще продължат и завършат обучението си във факултет „Полиция” по специалностите, по които са приети.
С друго решение правителството преобразува Колежа по минно дело - Кърджали, във Филиал - Кърджали, в структурата на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” – София. В него ще се подготвят специалисти с висше образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър” по специалности от професионалните направления „Електротехника, електроника и автоматика”, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми” и „Общо инженерство”. Срокът на обучение е 4 години.
Предложението за преобразуването е на академичното ръководство на МГУ и има положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във