Банкеръ Weekly

Новини

Кабинетът развърза кесията

Правителството на Бойко Борисов и тази година не изневери на традицията си и развърза кесията предколедно. На редовното си заседание през седмицата кабинетът взе решение да подкрепи бюджетите на няколко ведомства с близо 15 млн. лева.

Най-много средства Министерският съвет одобри за нуждите на Министерството на здравеопазването. Допълнителните разходи за него са в размер на 5 млн. лева. Те са предназначени за държавни болници, за закупуване на техника и оборудване за диагностика и лечение, както и по бюджетната програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението". Очаква се в резултат подобряване на болнична помощ, като фокусът е върху онкологичната болнична помощ. Ще се подобри и достъпът и ефективността на диагностиката и определянето на терапията за лечение. Ще се повиши и качеството на живот на болните, е посочено в правителственото съобщение.

Още 5 млн.лв. ще получи и Държавен фонд "Земеделие". Средствата са за изпълнение на мерките, свързани с националните доплащания и държавните помощи. Посочените мотиви за това финансиране гласят, че осигуряването на тези пари "ще позволи насочване на по-съществен размер на подкрепа към земеделските стопани в момент, в който те имат необходимост от допълнително финансиране с оглед създалата се неблагоприятна климатична и епизоотична обстановка в страната".

Сериозни допълнителни средства бяха отпуснати за любимците на държавата от Министерство на вътрешните работи. То ще получи над 4.2 млн. лв. за изпълнението на мерки за присъединяването към Шенген и за подобряване на административното обслужване на пътна полиция. МВР ще получи 2 076 000 лв. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на България към Шенгенското пространство. Според официалната информация тези средства трябва да бъдат използвани за противодействие на засиления миграционен натиск по границите и целят строителни дейности и повишаване на техническата обезпеченост на граничните контролно-пропускателни пунктове. Други 2 130 500 лв. се отпускат за подобряване на административното обслужване на гражданите в отдел "Пътна полиция" при СДВР и секторите "Пътна полиция" при Областните дирекции на МВР в Пловдив, Варна и Бургас. Кабинетът е одобрило и вътрешно компенсирани промени по бюджета на вътрешното ведомство, с които се цели увеличаване на разходите по политиките в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред и политиките в областта на управлението и развитието на системата на МВР, се посочва още в съобщението на правителствената пресслужба.

По бюджетите на общините и на Министерството на образованието са одобрени допълнителни трансфери от 58 860 лв. за стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби. До момента по тази програма са предоставени общо 500 985 лева. Това постановление на правителството "няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите 58 860 лв. са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2018 г.", се казва в съобщението на Министерския съвет. За изплащане на стипендии на ученици за постигнати спортни успехи се отпускат 57 645 лева. Тези пари също са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2018 година.

Правителството одобри и промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). С тях се компенсира недостигът от 2 755 000 лв. за ремонта на ВиК съоръжения чрез намаление на разходите по бюджетните програми "Геозащита, картография и кадастър" (1 600 000 лв.) и "Ефективна администрация и координация" (1 155 000 лв.). Промяната е в рамките на утвърдените разходи по бюджета на МРРБ за 2018 –а, съобщава пресслужбата на кабинета.

Това разбира се едва ли ще бъде всичко, като се има в предвид, че натрупания излишък, който към края на ноември  възлиза на 2.8 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във