Банкеръ Daily

Новини

Кабинетът прие промени в Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест

Министерски съвет одобри изменения в Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест. Промените в документа уточняват разпоредбите, уреждащи фактическото предаване на лица на основата на Европейската заповед за арест (ЕЗА) в хипотезите, когато тя е издадена за провеждане на наказателно преследване срещу български гражданин или лице, временно пребиваващо в България, и българският съд е допуснал предаването на лицето. Това става при условие, че след като бъде изслушано в държавата-членка, издаваща ЕЗА, лицето ще бъде върнато у нас за изтърпяване на наложеното му в издаващата държава наказание лишаване от свобода или друга мярка, изискваща задържане.
Едно от измененията цели уточняване на разпоредбата за гаранцията за връщане на лицето. Българският съд трябва предварително да изиска и получи от издаващата държава-членка гаранция, за да допусне предаване на лицето при условие, че то ще бъде върнато след приключване на наказателното производство. Създава се член, с който се дава възможност правоприлагащите органи да включват в Европейската заповед за арест и допълнителна престъпления, които не отговарят на общите условия за прилагането й, но могат да се включат в заповедта, ако паралелно с тях се включи и престъпление, отговарящо на тези условия.
Допълнение цели предоставяне на възможност за задържане на лицето за осъществяване на процедурата по фактическото му предаване на съдебните власти на издаващата държава в случаите на отложено изпълнение на ЕЗА. Създава се и изрична процедура за изпълнение на поетото от съда задължение в случаите, когато лицето е било временно предадено на издаващата държава за провеждане на наказателно производство и след получени гаранции от същата държава то да бъде върнато, за да изтърпи наложеното му наказание в България.
Изменя се текстът, регламентиращ временното предаване на лице при условия, определени в споразумение между съда и издаващия ЕЗА орган. Така се отстраняват практическите затруднения, дължащи се на грешното тълкуване, че временното предаване е алтернатива на отложеното изпълнение на ЕЗА.
Измененията и допълненията ще улеснят дейността на правоприлагащите органи, ще доведат до пълно съответствие на закона с Рамковото решение за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки на Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във