Банкеръ Daily

Новини

КАБИНЕТЪТ ПРИЕ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПРОТОКОЛ

Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за Държавния протокол, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. В него са залегнали основните правила, които се спазват при осъществяване на официалната дейност между органите на държавната власт и акредитираните у нас чуждестранни мисии. В правилника се обособяват видовете официална дипломатическа кореспонденция, както и редът за тяхното изготвяне и съгласуване. Такива са поздравителните писма и телеграми по случай национален празник или встъпване в длъжност; съболезнователните писма и телеграми по повод кончината на високопоставена личност, природно бедствие с особено големи размери и др.
Документът урежда и реда за провеждане на церемониите при първоначално пристигане и окончателно заминаване на чуждестранен посланик в и от страната, церемониите по връчване на акредитивни писма на президента, както и церемоните по подписване на официални документи. Чуждестранните посланици се посрещат и изпращат от началника от отдел „Дипломатически протокол” в дирекция „Държавен протокол” на МВнР. По повод окончателното заминаване на ръководител на дипломатическо представителство дирекцията ще организира обяд или вечеря, давана от министъра на външните работи или негов заместник, протоколните срещи на отпътуващия ръководител, както и церемонията по награждаване с държавна награда, ако има предложение за такава. Дирекция „Държавен протокол” ще организира и церемонията за връчване на акредитивните писма на президента.
С цел да се осигури спазването и контрола на привилегиите и имунитетите на акредитираните у нас дипломатически и консулски представителства, както и на представителствата на международни организации, с които страната ни има подписани спогодби, се дава подробна и точна уредба на видовете карти, които се издават и удостоверяват правото на привилегии и имунитети, редът за тяхното издаване. Такива карти са дипломатическа карта, консулска карта, карта на административно-техническия персонал, карта на обслужващ персонал и на частни домашни любимци и карта на почетен консул. Определя се и кръгът на лицата, които имат право да регистрират моторни превозни средства в специални серии регистрационни номера.
Регламентира се редът и системата за организация и изпълнение на държавния церемониал. Като съществена част от него се уреждат видовете посещения на държавни глави, председатели на парламенти, правителствени ръководители и министри на външните работи и начинът на организацията им. Посещенията в страната ни се разделят на държавни, официални, работни и частни посещения. В зависимост от нивото на посещението са предвидени специфични правила при посрещането и изпращането на чуждестранните официални лица и придружаващата ги делегация.
Като част от държавния церемониал в проекта се включват и правила за организацията и изпълнението на официалните церемонии в страната. Подреждането на българските официални лица, които присъстват на официални церемонии в страната, е съобразено както с приетото до настоящия момент протоколно подреждане, така и с развитието на държавната институционна система. Предвижда се също така и организацията и редът за провеждане на церемонии при обявяване на Ден на национален траур и погребения с държавни почести.

Facebook logo
Бъдете с нас и във