Банкеръ Daily

Новини

КАБИНЕТЪТ ПРЕДОСТАВИ ИМОТ КРАЙ ВИДИН НА ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО

Правителството отне от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” имот, намиращ се в местността „Висока могила” край Видин, обяви го за частна държавна собственост и го предостави целево на Държавното предприятие „Фонд затворно дело”. Имотът е нива от 292 дка и може да бъде използван вместо разплащане по обществена поръчка за проектиране и изграждане на места за лишаване от свобода, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.
С промяна в Правилника за устройството и дейността на ДП „Фонд затворно дело”, направена в края на м. август, на предприятието беше дадена възможност да се разплаща по обществени поръчки за проектиране и изграждане на места за лишаване от свобода чрез прехвърляне на правото на собственост върху имоти, които управлява. Методът (насрещна престация) беше въведен поради липсата на финансови средства за построяването на нови затвори и места за задържане според европейските стандарти.
Възлагането на обществена поръчка за проектиране и изграждане на места за лишаване от свобода срещу прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, се извършва след писмено разрешение на министъра на правосъдието. Договорът за обществена поръчка се сключва под отлагателно условие за прехвърляне правото на собственост върху недвижимия имот, т. е. след издаване на разрешение за ползване на изграденото място за лишаване от свобода.

Facebook logo
Бъдете с нас и във