Банкеръ Daily

Новини

КАБИНЕТЪТ ОДОБРИ ПОЗИЦИЯТА НИ ПО ДЕЛО В СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Министерският съвет одобри позицията на България и встъпването в производство по дело С-2/09 на Съда на Европейските общности. То е образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд по висящо пред него дело, заведено през м. г., съобщиха от правителствената информационна служба. Конституирането на България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейските общности, с оглед еднаквото и точно прилагане на общностното право.
Преюдициалното запитване е по повод тълкуване на чл. 25 и чл. 90 от Договора за създаване на Европейската общност и на чл. 3, параграф 3 от Директива 92/12 ЕИО относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз и държането, движението и мониторинга на такива продукти. Въпросите са повдигнати във връзка със спор между Петър Калинчев и директора на Регионална митническа дирекция - Пловдив. Той е по повод облагането с акциз на употребявано моторно превозно средство, придобито от Калинчев във Франция и което ще бъде употребявано у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във