Банкеръ Daily

Новини

КАБИНЕТЪТ ОДОБРИ ПЛАНА ЗА НОВАТА СГРАДА НА НАП

Новата сграда на Националната агенция за приходите на Цариградско шосе №113А ще се строи чрез публично-частното партньорство, реши правителството на 9 април. За целта ще се учреди съвместно акционерно дружество с Издателско-полиграфичен комплекс Родина АД, който притежава част от парцела.
Държавното участие ще е под 50 на сто. Държавата ще се включи в съвместното дружество с недвижими имоти, предоставени за управление на Министерството на финансите за нуждите на НАП. Става въпрос за сградите на бул. Дондуков №52, ул. Аксаков №21 и ул. 6 септември №10 в столицата. Инвеститорът от своя страна ще апортира в капитала своята част от терена на бул. Цариградско шосе №113А и ще участва с парична вноска.
Извършената пазарна оценка на недвижимите имоти от лицензиран оценител сочи, че стойността на всички имоти-частна държавна собственост, е 83.3 млн. лева. Оценката на недвижимия имот и правото на строеж, което е собственост на ИПК Родина, е 22.9 млн. лева. Разликата между оценките в размер на 60.4 млн. лв. ще бъде внесена от съучредителя ИПК Родина като парична вноска
Тези средства ще се използват за изграждането на новата административна сграда на НАП, която ще бъде с разгърната застроена площ от 50 000 кв. метра. В нея ще бъдат всички поделения на приходната администрация, които са на територията на София.
В ситуация на криза се търсят всякакви възможности да бъде построена сграда за Националната агенция за приходите. Този въпрос беше обсъждан два пъти на Министерски съвет. Няколко пъти беше отлаган, за да получим допълнителна, изчерпателна информация, заяви премиерът Сергей Станишев.
Смятам за правилно решението на министъра на финансите да спре предишната процедура за строеж на сграда на НАП, защото беше трудно защитима публично. При приемане на най-ниската цена, Министерството на финансите заедно със Световната банка биха били обвинени, че дават предпочитание на дъмпингова цена, която е нереалистична. При приемане на най-високата пък се отива в другата крайност, каза още Станишев.
Според него правителственото решение за създаване на публично-частно партньорство е изключително удачно, тъй като става въпрос не за странична фирма, а за ИПК Родина, която е съсобственик на терена заедно с държавата. Станишев уточни, че допълнителната финансова оценка , представена от Пламен Орешарски, била повече от положителна.
Държавата няма да разходва финансови средства за учредяването на съвместното акционерно дружество и неговото създаване няма да доведе до каквото и да е въздействие върху държавния бюджет. До приключване на строителството на новата сграда НАП безвъзмездното ще ползва апортираните в капитала на дружеството недвижими имоти.
Предвижда се след завършване на строителните работи съвместното акционерно дружество да бъде прекратено чрез ликвидация, а имуществото да бъде разпределено между акционерите. По този начин държавата ще придобие собствеността върху новоизградената сграда на НАП заедно със съответния урегулиран поземлен имот, чиято пазарна стойност се очаква да надхвърли стойността на апортираните от държавата сгради с разгърната застроена площ 11 500 кв. метра.

Николай Минков

Facebook logo
Бъдете с нас и във