Банкеръ Daily

Новини

КАБИНЕТЪТ ОДОБРИ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗЪБНА ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ДЕЦАТА

Правителството одобри Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. - съобщиха от правителствената информационна служба. Срокът й на действие е до 2014 г. Целите, които се поставят в програмата, са да се установи състоянието на оралното здраве при деца чрез провеждане на национално проучване; да се повиши делът на децата, които имат знания, адекватно поведение и умения за опазване на оралното си здраве; да се намали интензитетът на зъбния кариес на първите постоянни зъби; да се окаже съдействие на регионалните профилактични програми.
Програмата предвижда профилактиката на кариесите да се провежда чрез съвременния метод на запечатване на ямките и фисурите на първите постоянни зъби (силанизиране). Тази година по този начин ще бъдат обработени зъбките на 10 000 деца, а през всяка от останалите четири години на програмата – по на 20 000 деца на възраст от 6 до 9 години. За профилактиката ще са необходими над 11 млн. лв. - 4 470 000 лв. за силанти и 7 140 000 лв. за тяхното поставяне. Средствата ще бъдат заделяни по бюджета на Министерството на здравеопазването.
В документа се предвижда още разработване на методични ръководства за профилактика на кариеса чрез здравословно хранене, правилна устна хигиена и др., както и издаването на информационни и обучителни материали за оралните заболявания. За 2009 г. ще се извършва подробно и пълно проучване за актуализиране на данните за съдържание на флуориди в питейните води. Ще бъде изработена карта, препоръчителен списък на населените места, в които да се внедрят програми за кариес-профилактика с флуориди. За управление и координиране на дейностите по изпълнение на програмата се предвижда да бъде сформиран Национален координационен съвет по профилактика на оралните заболявания.
Необходимите средства за цялостното реализиране на дейностите по програмата са 15,5 млн. лв. Те ще бъдат осигурени в рамките на бюджета на МЗ.
Разработването на проект на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца е в съответствие с Националната здравна стратегия 2008-2013 г. В проекта на Националната програма са разгледани световният опит в областта на кариесологията и действащи програми за профилактика на оралните заболявания сред децата. При отразяване на ситуационния анализ в България са цитирани налични данни за състоянието на оралното здраве при децата в нашата страна, резултати от проведени епидемиологични проучвания, налични данни за оказана дентална помощ през 2007 г. Подробно са разгледани и принципите на профилактиката на зъбния кариес - по отношение храненето, профилактиката с флуор, устната хигиена, силанизиране и др

Facebook logo
Бъдете с нас и във