Банкеръ Daily

Новини

КАБИНЕТЪТ ОДОБРИ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ

Правителството одобри Национална програма за ускорено развитие на информационното общество в България (2008-2010 г.), съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Програмата предвижда интензивно развитие и оптимизиране на Националната информационно-комуникационна инфраструктура; реализиране на оперативната съвместимост на информационните системи в държавната администрация; разширяване на технологичните възможности на гражданите и бизнеса за достъп до информационни ресурси и за участието в процесите на електронно управление; разработване и осигуряване на различни канали за предоставяне на електронни услуги; осигуряване на висока степен на доверие във функционирането на информационните системи чрез постигане на високо ниво на информационна сигурност. В резултат на изпълнението на документа ще се постигне и увеличаване на общия обем на полезна информация на български език в Интернет, осигуряване на разнообразни обществени електронни услуги, осигуряване на достъп до всички портали и уеб-сайтове за хора с увреждания, както и възможности за чуждоезиков превод.
Сред другите приоритети на програмата са достигането на средните европейски нива при използване на ИКТ във всички отрасли на икономиката, насърчаване създаването и разпространението на електронно съдържание като основа за работа, изграждане на благоприятна среда за развитие на електронната търговия.
Основна цел на програмата е формирането на „Български модел” на информационна общност, който да подпомогне изграждането на съвременна, сигурна и широкодостъпна публична информационна и комуникационна инфраструктура; разпространението на модерни информационни и комуникационни технологии, съдържание и услуги; формиране на високообразована работна сила; повишаване на технологичната конкурентоспособност на българската икономика и използване на информационни и комуникационни технологии за подобряване качеството на живот на българските граждани.
Проектът на Национална програма акцентира върху конвергенцията на информационните и комуникационни технологии, електронното съдържание, обществените услуги и подобряване качеството на живот, като отчита разнообразните възможности, които предоставят ИКТ за социално и икономическо развитие. Програмата включва и концепция за приобщаващо информационно общество, която да интегрира еднакво добре всички слоеве на обществото и подпомага развитието на човешкия капитал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във