Банкеръ Daily

Новини

КАБИНЕТЪТ ОБЯВИ ГАЗОВИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

Министерският съвет реши да обяви проекти за газопроводи на терито-рията на България за обекти с национално значение, съобщиха от правителствената пресслужба. Статут на обекти с национално значение се предоставя на отсечката от газопровод Комотини-Димитровград-Стара Загора (междусистемна връзка Гърция-България) и отсеч-ката от газопровод Русе-Гюргeво, които ще бъдат изградени на територията на България; газопроводно отклонение високо налягане и автоматична газоредуци-раща станция до гр. Силистра; газопроводи високо налягане и автоматична газоредуцираща станция от подземно газохранилище „Чирен до гр. Козлодуй и от гр. Козлодуй до гр. Оряхово, както разширение на транзитен газопровод за Турция между компресорна станция „Лозенец и очистно съоръжение „Недялско.
Решението е взето при отчитане на ползите и предимствата за България от реализацията на проектите: подобрена енергийна сигурност за страната в кратко- и средносрочна перспектива чрез свързване с газовите системи на Гърция и Румъния и достъп до алтернативни източници и маршрути за внос на природен газ; подпомагане газифицирането на общини, които не попадат в обособените региони за газоразпределение, подобряване на тяхната инвестиционна атрактивност, конкурентоспособност и качество на околната среда; гарантиране сигурността и непрекъсваемостта на транзита на природен газ през българска територия; подпомагане на икономическото възстановяване чрез поръчки за оборудване и материали и създаване на нови работни места.

Facebook logo
Бъдете с нас и във