Банкеръ Daily

Новини

Животозастрахователите печелят клиенти

През периода януари - юли 2012 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 149.205 млн. лв. при 147.231 млн. през същия период на 2011-а. На годишна база се отчита увеличение от 1.3% при ръст от 3.7% година по-рано, става ясно от анализа на Комисията за финансов надзор.


Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка Живот и рента - 74.4 процента. Премийният приход по тази застраховка нараства с 1.4% в сравнение с края на юли миналата година. Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 6.1% в портфейла на животозастрахователите към края на юли тази година. На годишна база се отчита спад в премийния приход по този вид застраховка от 21% при ръст от 92% към края на юли 2011 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във