Банкеръ Weekly

Новини

Животозастрахователен институт с допълнителен лиценз

Животозастрахователен институт АД - София получи допълнителен лиценз за предлагане на застраховка Заболяване за следните рисковете: фиксирани парични суми, обезщетения и комбинация от горните две. Решението е подписано от Борислав Богоев - заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Застрахователен надзор.


Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 7 млн. лева и е разпределен в 70 хил. акции всяка с номинална стойност по 100 лева. Основните акционери са ЗК Лев Инс АД (предишно фирмено наименование ЗК Левски Спартак АД) с дял от 83.69% и Лев Интер Корпорация АД с 15.39% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във