Банкеръ Daily

Новини

Животновъдите могат да кандидатстват от днес по мярка 121 на Програмата за селските райони

Животновъдите могат да кандидатстват от днес по мярка 121 на Програмата за селските райони. От днес до 19 август ще се приемат заявления за подпомагане за инвестиции по гарантираните бюджети на мярка „Модернизиране на земеделските стопанства”. Бенефициентите ще имат възможност да кандидатстват за следните инвестиции, като са определени и съответните бюджети, както следва: инвестиции, свързани с прилагане на Директива 91/676/ЕИО (Нитратна директива) - с бюджет 13 660 000 евро; инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор „Мляко”, в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО – с бюджет 55 450 000 евро;
-инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от други животновъдни сектори извън сектор Мляко, в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО – с бюджет 56 505 000 евро;инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост, включително трайни насаждения и съответно оборудване необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни, с бюджет 14 297 000 евро.
Кандидатите могат да подават своите заявления в областните структури на Държавен фонд „ Земеделие”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във