Банкеръ Daily

Новини

Жилищен кредит „Флекси” с по-добри лихви и промоционално без такса за кандидатстване и предсрочно погасяване

Жилищен кредит „Флекси” от Пощенска банка се предлага при подобрени лихвени условия и без такса за кандидатстване в рамките на промоция до края на април. В допълнение кредитите, отпуснати в рамките на промоционалния период, ще бъдат освободени от такса за предсрочно погасяване, когато това става със собствени средства на клиента. Банката вече предлага и възможност за подаване на онлайн заявление за кандидатстване за кредита през интернет страницата си.
Иновативният жилищен кредит продължава да е единственият на пазара, който дава възможност на кредитополучателите да контролират размера на месечните си вноски. Тази функционалност на финансовия продукт позволява на клиента да „адаптира” размера на месечните вноски към моментите си нужди и възможности – през избрани от него шест месеца на годината той може да намали своите месечни вноски до 50% от оригиналния размер или да ги увеличи до 200%. Кредитополучателят може и да пропусне една вноска годишно. Функционалността може да се използва след първата година на регулярно и коректно погасяване на заема и е приложима и за вече отпуснати жилищни кредити от банката с анюитетен погасителен план. Така и съществуващите кредитополучатели на банката могат да плащат по-малко при възникване на непредвидени обстоятелства или повече, когато имат свободен финансов ресурс.
Кредит „Флекси” е с плаваща годишна лихва, която започва от 7% в евро при комбиниране с пакет „Лесен живот”. Кредитополучателите могат да кандидатстват за кредити с максимален размер до 250 хиляди евро и срок за погасяване до 30 години. Кредитът се отпуска в български лева и евро, а максималното финансиране е до 80% от пазарната оценка на имота. „Флекси” може да се комбинира със застрахователна програма „Защита на плащанията”, както и с пакет „Лесен живот”, който им дава преференциални отстъпки от лихвата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във