Банкеръ Weekly

Новини

Жените майки са ценен ресурс за фирмите

Последното проучване на Регус, най-големият световен доставчик на гъвкаво работно пространство, показва, че майките, които се връщат на работа са от ключово значение за икономиката, но и за продуктивността на фирмите, в които работят. Проучването, проведено сред повече от 26 хил. служители от над 90 страни, показва, че назначаването на завръщащи се на работа майки помага за повишаване на продуктивността най-вече чрез намаляване на разходите за обучение и наемане на нови служители.


Резултатите потвърждава предишно проучване на Регус, което установи, че 56% от фирмите в света ценят завръщащите се на непълен работен ден майки, защото те предлагат умения и опит, които трудно се намират на текущия пазар. Общо 72% от запитаните считат, че фирмите, които не наемат майките на непълен работен ден, пропускат да се възползват от значителна и важна част от работната сила.


Българските участници в най-новото проучване на Регус са на мнение, че за да се насърчи завръщането на работа на жените след в отпуск по майчинство, трябва да се създадат по-гъвкави условия за работа, ясли и детски градини в близост до работното място, технологии за видеоконференции и повече споделяне на работата. Всеобщото мнение е, че трябва спешно да се предприемат мерки за спиране на вълната от работещи жени, за които връщането на работа след отпуск по майчинство е възпрепятствано от тежестите, свързани с грижата за децата.


Българските служители посочват, че мерките от най-голяма важност за насърчаване на връщането на работа на жените след отпуск по майчинство са: гъвкавото работно време (93%), ясли или детски градини в близост до работното място (89%), възможност за работа по-близо до дома (87%), възможност за избор на видеоконференции вместо пътуване поне за част от работното време (73%) и съвместно заемане на работни места (72%).


Общо 63% от запитаните смятат, че повече дни отпуск е решението за насърчаване на майки да се върнат на работа. И все пак, според 51% назначаването на майки, които се завръщат на работа, може да подобри продуктивността.


Има сериозен аргумент за назначаване на завръщащи се на работа майки: увеличаване на БВП, устойчив растеж, борба с бедността са само част от предимствата. Дори на ниво бизнес предимствата от реинтеграцията на жените след отпуск по майчинство са много: наличие на квалифицирани и обучени служители, по-малко текучество на персонала и дори повишена продуктивност, както показват данните от анкетата на Регус. Въпреки това работната сила продължава да губи способни и обучени служители с ключови умения и квалификации, тъй като за жените е сложно да съчетават грижите по отглеждането на техните деца с професионалния живот, коментира говорителят на Регус Катерина Ману, генерален мениджър на Регус за Балканите.


Според Катерина Ману последното проучване на Регус разкрива, че служителите масово посочват по-голямата гъвкавост относно работното време и местоположението като решение за насърчаване на връщането на жените на работа след отпуск по майчинство. Глобалните работни навици еволюират в полза на по-голямата гъвкавост и това проучване демонстрира, че са спешно наложителни промени в работните практики за завръщащи се на работа жени, чиито принос за бизнеса и икономиката в противен случай би бил възпрепятстван.

Facebook logo
Бъдете с нас и във