Банкеръ Daily

Новини

Железопътна инфраструктура-ХД поиска несъстоятелност за три свои фирми

На 27 октомври са депозирани молби, на основание чл. 625 и сл. от Търговския закон, от Железопътна инфраструктура-Холдингово дружество АД - София (RA8) за откриване на производства по несъстоятелност на три дъщерни дружества - Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне АД - София, Завод за стоманобетонови конструкции и изделия ЕООД - Свищов и Национален изследователски институт по транспорта ЕООД - София, съобщиха от фирмата майка.


Причините за взетото решение са: парични задължения към холдинговото дружество, спадащи в хипотезата на чл. 608, ал. 1 от ТЗ, както и други неизпълнени ликвидни и изискуеми парични задължения - договори за кредит с Обединена българска банка АД на обща стойност 33 млн. евро. Натрупаните суми са към Националната агенция по приходите и за местни данъци и такси, задължения към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, както и към множество доставчици.


Така предприетите от Железопътна инфраструктура-Холдингово дружество АД действия целят да осигурят ефективна защита на правата и икономическите интереси на всички кредитори, към които трите дружества дължат изпълнение на парични задължения, както и на акционерите на Железопътна инфраструктура-Холдингово дружество АД, съобщават от холдинга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във