Банкеръ Daily

Новини

ИЗЪПЛНЯВАМЕ ИЗИСКВАНИЯТ НА ЕК ЗА ПАРНИКОВИТЕ ГАЗОВЕ

България е представила национален доклад за прилагането на политики и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и прогнози за емисиите на парникови газове за периода до 2020 г. Това съобщават от Министерството на околната среда по повод информацията, че страната ни ще получи предупредително писмо и заради недостатъчна информация по решение 280/2004 за предоставяне на информация, засягаща прогнозите и мерките във връзка с мониторинг на парниковите газове и прилагане на протокола от Киото.
България предоставя информация по горецитирания чл.3, ал.2, въпреки че в отговор на запитване от българска страна относно необходимостта от предоставяне на информация за периоди преди членството на България в ЕС, на посланик Станислав Даскалов от ЕК бе отговорено с писмо официално на 23 май тази година, че страната ни следва да спазва сроковете за предоставяне на информация на ЕК, но няма да бъде оценявана за пълнота на данните. Въпреки това вчера беше изпратена и допълнителна уточняваща информация по следните точки от доклада: отменени или изтекли политики и мерки; прогнозни индикатори; чувствителност на индикаторите за разработване на прогнозите за емисии на парникови газове; прилагане на гъвкавите механизми по Протокола от Киото; прилагане на Директива 2003/87/ЕС, въвеждаща Европейска схема за търговия с емисии на парникови газове, допълват от министерството на околната среда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във