Банкеръ Daily

Новини

Изслушват в парламента кандидатите за ВСС

Комисията по правни въпроси ще изслуша на открито заседание в пленарната зала на парламента от 10 ч. кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Това съобщи пресцентърът на парламента.


На заседанието са поканени главният прокурор Борис Велчев, председателите на Върховния касационен съд и на Въховния административен съд Лазар Груев и Георги Колев, председателят на Конституционния съд Евгени Танчев, представляващият Висшия съдебен съвт Анелия Мингова, главният инспектор на Инспектората към ВСС Ана Караиванова, министърът на правосъдието Диана Ковачева, омбудсманът Константин Пенчев. Покани са отправени и към посланиците на държавите-членки на Европейския съюз и САЩ, ръководителят на представителството на Европейската комисия у нас Зинаида Златанова и постоянният представител на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка в България Юри Тавание, неправителствени организации.


В парламентарната правна комисия постъпиха 17 предложения за членове на Висшия съдебен съвет. Въз основа на извършената проверка на документите на кандидатите за допустимост Комисията по правни въпроси реши до изслушването да бъдат допуснати всички предложени кандидати.


На откритото заседание в пленарната зала Комисията по правни въпроси ще изслушва допуснатите кандидати, като поредността се определя по азбучен ред. Всеки кандидат ще бъде представен от народен представител, вносител на предложението за кандидатурата му. След това кандидатът лично ще се представи, като ще има възможност да допълни данни от професионалната си биография и да запознае членовете на комисията с концепцията си за работа като член на Висшия съдебен съвет в рамките на до 10 мин.


Депутатите от парламентарната комисия ще отправят въпроси към кандидата, включително и въз основа на становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации. След изчерпване на зададените въпроси в рамките на до 3 минути кандидатът за член на ВСС ще има възможност да отговори.


Комисията по правни въпроси ще изготви доклад от изслушването в тридневен срок от неговото провеждане. Докладът ще бъде гласуван на отделно заседание на Комисията по правни въпроси и ще бъде внесен в деловодството на Народното събрание до 14 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във