Банкеръ Daily

Новини

Изпълнителната агенция по околна среда ще прави оценка и мониторинг на горските екосистеми

Изпълнителната агенция по околна среда чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка набира оферти за извършване на оценка и мониторинг на горските екосистеми – ниво I и II, в рамките на проект Бъдещо развитие и изграждане на единна мониторингова система за горите на ниво ЕС ( FUTMON) – LIFE 07 ENV/ DE / 000218 и Международна кооперативна програма Гори Ниво I и II.
Проектът FutMon включва проектиране, изграждане и изпълнение на многофункционална система за горски мониторинг на европейско ниво, обхващаща съществуващите национални мониторингови програми (Инвентаризацията на горите, Гори ниво 1 - широкомащабен горски мониторинг и Гори ниво 2 - интензивен горски мониторинг).
Предвижда се развитие на съществуващата мрежа за широкомащабен мониторинг чрез интегриране с мрежата за инвентаризацията на горите. Относно интензивния мониторинг основните измервания ще продължат с оглед на изясняването на взаимовръзката причина - ефект. В бъдеще ще бъде развита концепцията относно пробните площи - ядра с цел задълбочаване на проучванията върху влиянието на природните и антропогенните фактори върху състоянието на горските екосистеми.
Поръчката включва две обособени позиции.
Документация за участие може да се получи до 31 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във