Банкеръ Daily

Новини

Изпълнителната агенция по околна среда подобрява контрола върху качеството на атмосферния въздух

Изпълнителната агенция по околна среда чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки избира фирма за сервизно обслужване на газанализаторната апаратура за контрол на качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол в системата на министерството.
Автоматичните станции представляват част от провеждания мониторинг в рамките на действащата Национална система за контрол на качеството на атмосферния въздух, предаваща данни в реално време. Съгласно техническите спецификации към документацията за участие, предметът на поръчката включва следните дейности: периодични профилактични прегледи, ремонт както на апаратурата, така и на компютърна конфигурация към нея, настройка и проверка на софтуерни параметри. При необходимост от подмяна на дефектирали компоненти се предвижда доставка на резервни части по предварителна писмена заявка от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда. Процедурата обхваща двадесет и пет самостоятелно обособени позиции, подробно описани в техническите изисквания към документацията за участие.
Документация за участие може да се получи до 3 декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във