Банкеръ Daily

Новини

Износът на български вина бележи значителен ръст за тримесечието на 2010 година

Износът на български вина бележи значителен ръст за първото тримесечие на 2010 година спрямо същия период на 2009-а. Това сочат данните от Агенция „Митници” и Дирекция „Агростатистика и стратегии” на Министерство на земеделието и храните. Според тези данни от Изпълнителна агенция по лозата и виното отчитат нарастване на експорта с 46%. Изнесеното количество вино до момента възлиза на 6 100 559 литра и е на стойност 5 370 364 евро.
Основният пазар за българското вино е руския и за 2010 година този износ бележи ръст от 161 %. Данните показват, че за първото тримесечието на 2010 година реализирания износ за руския пазар е в размер на 5 320 325 л., на стойност 4 681 886 евро. За същия период на 2009 година той е бил 2 037 679 литра.
Същевременно вносът на вино в страната бележи спад от 28 на сто.
Това е в резултат на предприетите мерки от страна на Министерството на земеделието и Изпълнителната агенция по лозата и винотоза подкрепа на винения сектор. Предвижда се постоянен павилион на български земеделски стоки, с водещи продукти - българските вина - на територията на Общоруския изложбен център в Москва, провеждат се системни срещи и дискусии на ръководството на агенцията по виното и аграрното ведомствоХ с представители на бизнеса от винарския бранш, промоция на български вина на водещите и нововъзникващи пазари за вино-Италия, Великобритания, Китай, Виетнам, Сърбия, Турция. С цел възвръщане и разширяване на позициите на българското вина на руския пазар, ръководството на агенцията проведе поредица от срещи на институционално ниво с представители на руските органи за контрол на хранителни продукти и напитки. Агенцията спомага и за осъществяването на контакти между руски фирми извършващи търговия с вино и българските винопроизводители.
От началото на 2010 г. експерти от Изпълнителната агенция по лозата са извършили 113 планови проверки на винопроизводители и 129 извънпланови проверки в лозаро-винарския сектор. В резултат, на което са издадени 12 задължителни предписания, 37 актове и 23 наказателни постановления. Спряна е продукция в обем на 246 000 л., неотговаряща на стандартите за качество на виното. Осъществяваният постоянен контрол на лозаро-винарския сектор от една страна защитава интереса на българския потребител, а от друга - гарантира високото качество на изнасяното българско вино на международните пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във