Банкеръ Daily

Новини

Износът на България за трети страни се е увеличил със 74.1% през януари

Износът на България за трети страни се е увеличил със 74.1% през януари спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 1.3 млрд. лева. Това съобщиха от националния статистически институт (НСИ). Основните търговски партньори на България са Турция, Китай, Русия, Сърбия, Република Македония и Сингапур, които формират 56.4% от износа за трети страни. Значително нараства износът за ЮАР, Китай, Казахстан и Босна и Херцеговина. Спад е отчетен при износа за Перу, Сирия, Иран, Република Корея и Бразилия.
Вносът на България от трети страни през януари 2011 г. се е увеличил с 37.0% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 1.4 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям ръст бележи вносът от Казахстан, Обединени арабски емирства, ЮАР и Босна и Херцеговина. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Перу и Сирия.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за януари 2011 г. е отрицателно и възлиза на 94.2 млн. лева, а по цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) е положително и достига 9.1 млн. лева.
Износът на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2011 г. в сравнение със същия месец на предходната година се е увеличил в преобладаващата част от секторите. Най-голям ръст е отбелязан в секторите: „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” , „Артикули, класифицирани според вида на материала ” , „Минерални горива, масла и подобни продукти ”. Наблюдава се спад само при износа от един сектор - „Разнообразни готови продукти, н.д.” .
При вноса от трети страни най-голям ръст е отчетен в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”, а най-нисък - в сектор „ Необработени сурови материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”.
Търговия на България с трети страни и ЕС – общо.
През януари 2011 г. са изнесени стоки общо за над 3.1 млрд. лв. и спрямо същия месец на предходната година износът се е увеличил със 72.6%.
Общо внесените стоки (по цени CIF) през януари 2011 г. са за почти 3.1 млрд. лв., или с 35.9% повече спрямо същия месец на предходната година.
През януари 2011 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е положително и възлиза на 29.1 млн. лв., а по цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) също е положително и достига 218.4 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във