Банкеръ Daily

Новини

Износът на България за Евросъюза се е увеличил с 51.7% за първите четири месеца

През периода януари - април 2011 г. износът на България за Европейският съюз се е увеличил с 51.7% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 7.5 млрд. лева, става ясно от предварителните данни, представени от националния статистически институт. Основните търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Белгия, които формират 67% от износа за страните - членки на Евросъюза. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Малта, Португалия, Белгия и Дания. Спад е регистриран при стоките, изнесени за Словакия и Латвия.
През април 2011 г. износът за Евросъюзът нараства с 38.9% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.8 млрд. лева.
Вносът на България от Евросъюза за периода януари - април 2011 г. се е увеличил с 24.9% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 7.8 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям ръст е отчетен при вноса от Малта. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Португалия и Финландия.
През април 2011 г. вносът на България от страните - членки на Евросъюза, се увеличава с 27.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 2.1 млрд. лв. по цени CIF.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с Евросъюза за периода януари - април 2011 г. е отрицателно и възлиза на 297.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото е положително и достига 108.9 млн. лева.
Износът на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през първите четири месеца на 2011 г. в сравнение със същия период на предходната година са изнесени повече стоки във всички сектори. Най-голям ръст е отбелязан в секторите Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата), Минерални горива, масла и подобни продукти и Артикули, класифицирани главно според вида на материала.
При вноса от Евросъюза най-голям ръст е отчетен в секторите Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата), Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход, а най-нисък - в сектора Минерални горива, масла и подобни продукти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във