Банкеръ Daily

Новини

Износът на България за Евросъюза расте

През периода януари - май 2012 г. износът на България за Европейския съюз се запазва на нивото от същия период на предходната година и е в размер на 9.586 млрд. лева. Цифрите са от анализа на Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие износът ни се увеличава със 148 млн. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Гърция, Румъния, Франция и Белгия, които формират 71.4% от износа за страните членки на Евросъюза. Най-значително нарастване се наблюдава в експорта за Португалия и Словения, докато най-голям спад е регистриран при стоките, изнесени за Люксембург и Малта. През май 2012 г. износът за Евросъюза се увеличава с 5.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 2.1 млрд. лева.


Вносът на България от Европейския съюз за периода януари - май се увеличава с 9.6% спрямо същия период на миналата година и надвишава 11.6 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям ръст е отчетен при вноса от Кипър и Португалия, а най-голямо намаление - при вноса от Малта. През май 2012 г. в България са влезли с 15.8% повече стоки от страните членки на ЕС, а импортът е на стойност 2.7 млрд. лв. по цени CIF.


Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с Евросъюза за периода януари - май 2012 г. е отрицателно и възлиза на 2.073 млрд. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 1 533.3 млн. лева. При износа на България за Евросъюза през първите пет месеца в сравнение със същия период на 2011-а най-голям ръст е отбелязан в сектор Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход, а най-голям спад - при износа от сектор Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата). При вноса от общността най-голям растеж има в сектор Минерални горива, масла и подобни продукти, а най-голям спад - в сектора Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата).

Facebook logo
Бъдете с нас и във