Банкеръ Daily

Новини

Изнасяме с 30.4% повече стоки за трети страни

През периода януари - септември 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 30.4% спрямо съответния период на миналата година и надвишава 11.1 млрд. лева, съобщават от националния статистически институт. Основните търговски партньори на България са Турция, Русия, Сърбия, Македония, Украйна, Китай и САЩ, които формират 53.5% от експорта за трети страни. Значително нараства обемът на изнесените стоки за ЮАР, Канада, Индия и Украйна. Най-голям спад е отчетен при износа за Сингапур, Сирия, Перу и Виетнам.


През септември 2011 г. износът за трети страни нараства с 14.4% спрямо същия месец на изминалата година и възлиза на 1.3 млрд. лева.


Вносът на България от трети страни за първите девет месеца на 2011 г. се е увеличил с 24.5% на годишна база и възлиза на 13.8 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям ръст бележи вносът от Казахстан, Обединените арабски емирства, Сингапур и Република Корея. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Перу, Иран и Виетнам.


През септември 2011 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 40.7% спрямо същия месец на миналата година и достига 1.8 млрд. лева.


Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - септември 2011 г. е отрицателно и достига 2 673.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 1 948.2 млн. лева.


През септември 2011 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и достига 505.8 млн. лева.


През първите девет месеца на 2011 г. вносът се е увеличил в преобладаващата част от секторите. Най-голям ръст е отбелязан в секторите Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход, Минерални горива, масла и подобни продукти и Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата). Спад се наблюдава при износа от сектор Разнообразни готови продукти, н.д..


При вноса от трети страни най-голям ръст е отчетен в сектор Химични вещества и продукти. Спад се наблюдава при вноса от отраслите Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) и Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн.

Facebook logo
Бъдете с нас и във