Банкеръ Daily

Новини

ИЗМИРАНЕТО НА РИБАТА В СТАРА РЕКА КРАЙ ПЕЩЕРА Е ЗАРАДИ НЕДОСТИГ НА КИСЛОРОД

Недостиг на кислород е причинил измирането на рибата в Стара река на 14 юни. Това е заключението на експертите на РИОСВ-Пазарджик след две проверки и анализ на водни проби от градския колектор на Пещера и от реката преди и след заустване на пречиствателната станция на “Биовет”АД, съобщиха от екоинспекцията в Пазарджик. Характеристиките на отпадната вода на изхода на пречиствателна станция на “Биовет” АД са по-ниски от нормите, заложени в Комплексното разрешително на обекта, сочат анализите на Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда. Установено е завишение – два пъти над нормата на показателя химическа потребност от кислород на отпадна вода от градски колектор на ВиК– Пещера. Органичното замърсяване от битово-фекални води на града е довело до измирането на рибата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във