Банкеръ Daily

Новини

Измамени от търговци бургазлии вече могат да се жалват и в Общината

Гражданите ще могат вече да подават сигнали за нарушения на Закона за защита на потребителите и в Община Бургас. Жалбите ще бъдат приемани на дежурния телефон 84 15 60 и на телефона на инспекторите в Отдел Стопански дейности - 84 00 26. Това решение бе взето по време на заседание при заместник - кмета на Бургас по бюджет и финанси Красимир Стойчев с териториалните директори и началниците на общинските отдели Обществен ред и сигурност, Местни приходи от данъци, такса и реклама, Стопански дейности, и Туризъм.
На срещата бяха обсъдени извършването на проверки по Закона за туризма, Закона за защита на потребителите и наредбите за опазване на обществения ред, за преместваемите обекти, и за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас.
В разговора се акцентира на правомощията на звеното за защита на потребителите към общинската администрация. Взето бе решение за извършване на ревизии и съвместни проверки между Община Бургас и Районната комисия за защита на потребителите. Служителите, извършващи проверките ще бъдат застраховани срещу злополука за сметка на Общината.
Ще продължат действията за премахване на незаконните рекламни съоръжения, а неправилно паркираните автомобили в комплексите и кварталите ще бъдат вдигани от паяците по предварително изготвен график.
Преместваемите обекти ще бъдат проверявани дали спазват указанията в наредбите за преместваемите обекти, рекламната и информационна дейност. Според изискванията те трябва да отбележат на видно място името на обекта, адреса, телефона и номера на разрешението. Тези от тях, които имат издадени разрешения за поставяне на маси, столове, тенти и чадъри трябва да поставят такъв документ на външната стена на обекта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във