Банкеръ Daily

Новини

Излезе годишната електронна публикация Книгоиздаване и печат 2008.


Излезе годишната електронна публикация на Националния статистически институт Книгоиздаване и печат 2008, съобщиха от Националния статистически институт.
Изданието съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в България по основни показатели за 2008 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) са поместени данни за периода 1960 - 2008 година. Включени са и методологични бележки и кратък анализ.
Данните са систематизирани в три части:
А. Книгоиздаване
I. Книги и брошури
II. Нотни издания
III. Дигитални издания
Б. Продължаващи издания
I. Вестници, списания и бюлетини
II. Периодични сборници
III. Други продължаващи издания (в т.ч. доклади, отчети, справочници)
В. Графики
1. Издадени книги и брошури през 2008 година
2. Издадени вестници през 2008 година.

Източник на данните в публикацията е Народната библиотека Св.св. Кирил и Методий.
Първата част съдържа информация за непериодичните издания - книги, брошури, нотни и дигитални издания. Данните са публикувани по издадени книги и брошури по десетична класификация - брой и тираж и техните първи издания, литературни групи, предназначение, оригинална и преводна литература, вид на издателствата - държавни и частни, цена, език на издаване и области. Нотните издания са публикувани по музикални видове - заглавия и тираж. От 2001 г. се публикува информация за броя на дигиталните издания по десетична класификация, литературни групи, предназначение и издателства.
Във втората част са представени периодичните издания - вестници, списания, бюлетини и периодични сборници, по десетична класификация, години на основаване, периодичност, области, заглавия и тираж.
В публикацията са представени графично издадените заглавия на книги, брошури, вестници и съответните им тиражи за 2008 г. по области.

Facebook logo
Бъдете с нас и във