Банкеръ Daily

Новини

Изкачихме се с 15 места в доклад на Световния икономически форум

България се изкачи с 15 места и вече е на 31-во по отношение на показателя bdquo;Макроикономическа стабилност, показва годишният доклад на Световния икономически форум (СИФ). Анализаторите са отчели добрите данни за управлението на държавния дълг, ниския бюджетен дефицит, който е 2.1% от брутния вътрешен продукт (БВП), нивото на националните спестявания, които са 25% от БВП, сравнително ниската инфлация и други макроикономически критерии.


По показателя bdquo;Инфраструктура страната ни се придвижва с 11 места и вече е на 76-та позиция, като от СИФ считат, че инфраструктурата е реален правителствен приоритет, което оказва положително влияние върху резултатите по отношение на конкурентоспособността на икономиката. България също отбелязва прогрес и в bdquo;Ефективност на пазара на труда. В тази област страната се придвижва със седем позиции напред - от 56-то на 49-то място. Положително се оценява гъвкавостта на пазара на труда, облекчените практики по наемане и освобождаване на работници, сравнително високата степен на участие на жените в работната сила. Сред недостатъците са ниска производителност на труда, подценяване на професионалния мениджмънт, липса на сътрудничество между работодатели и служители.


България се придвижва със седем позиции напред от 70-та до 63-та в образованието и квалификацията. Страната има добри показатели за процента на хората с висше образование, сравнително добри са резултатите за обучението по математика, достъпа до Интернет в училищата и други.


При bdquo;Ефективност на стоковите пазари се наблюдава скок с 3 места до 83-то, като се отчита положителното влиянието на по-малко на брой процедури за стартиране на бизнес и ниски мита.


В класацията на СИФ по обобщения показател конкурентоспособност страната ни се изкачи с 12 места и е вече е на 62-ра позиция от 144 държави. Досега най-високото място, заемано от България, е било 71-во през 2010 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във