Банкеръ Daily

Новини

ИЗГРАЖДАТ В СОФИЯ И РУСЕ СПЕШНИ ЦЕНТРОВЕ - 112

До края на 2007 г. в София и Русе ще се изградят центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер 112, а в периода 2008-2009 г. – последователно в Бургас, Варна, Пловдив и Монтана. Правителството прие решение за определяне и поетапно изграждане на центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112 на територията на страната. Средствата, необходими затова се предвиждат по бюджета на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, съобщиха от Министерски съвет.
При определянето на местоположението на центровете са взети предвид възможностите за осигуряване на подходящи помещения при приемливи разходи за преустройството им за нуждите на центровете; възможностите на електронната съобщителна мрежа, изграждана от ДАИТС; данните за сеизмичните рискове с цел, при необходимост – осигуряване на заменяемост в територията на обслужване; концентрацията на населението и възможностите за осигуряване на квалифицирана работна ръка

Facebook logo
Бъдете с нас и във