Банкеръ Daily

Новини

Изграждат интегрирана електронна здравна система с европари

Със средства по ОП Развитие на човешките ресурси ще се финансира въвеждането на още електронни услуги в Министерството на здравеопазването.


С получените 9.7 млн. лв. ще се изгражди интегрирана информационна система в здравеопазването. Средствата се предоставят от ЕСФ по схема Национална здравно-информационна система, а срокът за реализирането на проекта е 27 месеца.


С изграждането на информационната система министерството има за цел да подобри ефективността и управлението на здравеопазването, а оттам и качеството на предлаганите медицински услуги.


Интегрираната информационна система ще дава възможност за по-добър контрол на процесите в здравеопазването чрез обмен на информация в реално време. Чрез нея ще се събират данни за оказаните здравни услуги в страната, броя преминали пациенти, разходите за диагностика и лечение, извършваните скринингови програми. По този начин всеки един медицински преглед или операция ще бъдат отчитани в момента на извършването им. Част от нея е изграждането на електронна рецепта, електронно досие на пациента, което ще залегне и в основата на електронната здравна карта. Освен това електронната система ще свърже информационните системи на НЗОК, НЕЛК, НАП и други. По време на проекта да ползват системата ще бъдат обучени и 1000 здравни служители и 7000 доставчици на здравни услуги.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във