Банкеръ Daily

Новини

Изградиха екопътека в Родопите със средства от Райфайзен

Райфайзенбанк финансира изграждането на екопътека Струилица-Калето-Лъката в защитената местност ldquo;Поречието на река Девинскаrdquo; в Родопите, в рамките на благотворителната инициатива ldquo;Избери, за да помогнешrdquo; 2011 година. Това съобщи кредитната институция.


Общо 10 300 лв. са събрани за изграждането и чрез дарения от 85 служители на групата Райфайзен, от средства, постъпили директно по сметките на организациите и от SMS-и. За всяко направено дарение от неин служител банката добавяше по още 100 лева.


Със средствата от кампанията е маркирана 5-километрова екопътека, ремонтиран е заслон ldquo;Калетоrdquo; и подстъпа до него, ремонтирани са пейки, маси и беседки, както и 3 моста и 2 висящи пътеки; поставени са табла с информация за биологичното разнообразие в района.


Екопътеката се намира в защитената местност bdquo;Поречието на река Девинскаrdquo; - една от най-новите защитени територии в Родопите, обявена през 2002 г. по предложение на инициативен комитет от местни жители. Защитената местност е обявена с цел да се опазят местообитанията на защитени и редки растителни и животински видове, забележителните скални форми и образувания и да се предостави възможност за научни изследвания, образователна дейност и екологичен мониторинг. Понастоящем общата площ на защитената местност възлиза на 136.73 хектара и обхваща част от каньона на р. Девинска. Тя се намира в землището на гр. Девин и се стопанисва от Държавно ловно стопанство bdquo;Извораrdquo;. От екотуристическа гледна точка, най-голям интерес представлява каньонът, съхранил една от най-добре запазените екосистеми в българските планини с дълбочина над 900 м. Тук са установени находища на редица защитени, ендемични и реликтни видове като родопския силивряк, родопската горска майка, вълнестата камбанка, снежното кокиче, родопския скален копър и други.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във