Банкеръ Daily

Новини

ИЗГРАДЕНА Е ТЕХНИЧЕСКАТА ЧАСТ ПО ПРОЕКТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ РАЗПЛАЩАНИЯ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯТА

Датамакс приключи в срок техническата част по проекта за изграждането на единна среда за електронни плащания към администрацията през Интернет, съобщиха от фирмата. Целта на средата (pay.egov.bg) е да осигури техническата връзка и ефективна комуникация между различните институции на държавно и общинско ниво и банките в страната. По този начин всички потребители в България ще получават по-бързи и удобни услуги при общуването си с администрацията.
За първи път благодарение на средата институциите ще бъдат известявани за получени плащания автоматично и в реално време. Трансферите ще се отразяват директно в информационната система на администрацията-получател (НАП, КАТ, НОИ, Митници, общински служби и др.). По този начин потребителите ще имат по-бърз и лесен достъп до услугите, за които заплащат.
До сега администрациите трябваше да изграждат отделни технически връзки с всяка една банка в страната. Сметката показва, че ако в страната има общо около 400 административни структури и около 30 банки, трябваше да се изградят 400 x 30, или общо 12 хил. връзки между тях. След създаването на единната среда за електронни плащания тази връзка става една, като чрез нея всяка администрация се свързва с всяка една участваща в средата банка и получава електронните уведомления за извършените плащания, обясни Георги Маринов, изпълнителен директор на Датамакс.
Освен това чрез средата за електронни плащания всеки гражданин или фирма ще може да проверява в Интернет своите задължения към различни ведомства (напр. дължими данъци към НАП, осигуровки, глоби към КАТ и др.). Потребителите ще заплащат всички или само избрани задължения със своята банкова карта или директно от банковата си сметка. За да извършат тези операции, те ще трябва да се идентифицират с универсален електронен подпис (УЕП). Системата ще съхранява история за всички извършени плащания. Гражданите и фирмите ще могат да получат информация за всяко наредено и извършено от тях електронно плащане към администрацията чрез Интернет.
Щастливи сме, че успяхме да изградим в срокове и да обезпечим технически съществуването на единната среда за електронни плащания, заяви Георги Маринов. Проведохме успешни тестове с банки, администрация (НАП) и други платежни оператори, като извършихме цялостния процес по заявяване на електронна административна услуга чрез Интернет (от сайта на НАП), плащането й по електронен път, чрез банкова карта и изпращане на уведомлението обратно до НАП за извършеното плащане в реално време. Сега ни предстои, съвместно с МДААР, да приключим успешно процеса по интеграция на средата и поетапното включване на доставчици на административни услуги, като се надяваме по този начин да улесним максимално българския потребител, допълни той.
Следващите стъпки по успешната реализация на проекта са предстоящото популяризиране на средата, разширяването на видовете административните услуги, които могат да се заплащат по електронен път и сключване на споразумения с желаещите да се включат в средата банки.
Датамакс АД е специализирана в изграждането на интегрирани информационни системи с финансово-икономическа насоченост. Фирмата има повече от десетгодишен опит в производството на банков софтуер, изграждане на платежни системи и други приложения свързани с опосредстването на банкови плащания и операции, включително създаването на основната система за електронни разплащания у нас еPay.bg с над 70 хил. активни поребители. Разработените от Датамакс системи практически се ползват от всички български банки, като осигуряват възможност за извършване на безкасови плащания на стоки и услуги през Интернет, банкомат и по телефон. До този момент в системи за електронни плащания на компанията са включени всички мобилни и телефонни оператори, електроразпределителните дружества в цялата страна, топлофикационни и ВИК дружества във всички големи градове, както и повечето големи кабелни, сателитни и интернет оператори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във