Банкеръ Daily

Новини

ИЗДАВАТ АКТ ЗА БЕЗУСЛОВНА АКРЕДИТАЦИЯ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

Министърът на земеделието Нихат Кабил ще издаде акт за безусловна акредитация на Разплащателната агенция, който ще бъде връчен на 20 декември 2007 г. (четвъртък) от 12.00 часа
На заседанието ще бъде разгледано предложението за Регламент на Съвета за общата организация на пазара в сектор „Вино”, което е в основата на реформата в сектора. Целта е да се постигне политическо споразумение по основните параметри на реформата.
Политическо споразумение ще бъде търсено и по предложението за Директива на Европейския парламент и Съвета относно създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестициди.
Предвидено е да бъде представен доклад за напредъка по отношение на предложението за Регламент на Европейския парламент и Съвета относно предлагането на пазара на продукти за растителна защита.
Очаква се да бъде приет Регламент на Европейския парламент и Съвета относно определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки.
Европейската комисия ще представи и информация за болестта Инфлуенца по птиците (H5N1).

Facebook logo
Бъдете с нас и във