Банкеръ Daily

Новини

Издадени са шест наказателни постановления срещу фирми, упражняващи строителен надзор


Общо 250 проверки за изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, е извършила Дирекцията за национален строителен контрол за второто тримесечие на тази година, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Проверени са 136 юридически лица и еднолични търговци, извършващи оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняващи строителен надзор. Експертите са посетили строежи от първа до четвърта категория на територията на цялата страна, в това число 36 жилищни сгради, 44 обществени сгради, 28 производствени сгради, 122 строежа от техническата инфраструктура, девет телекомуникационни и 11 хидротехнически съоръжения.
В резултат на направената проверка са издадени шест наказателни постановления на юридически лица – консултанти. Проверките на ДНСК са в изпълнение на заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за засилен контрол върху лицата, извършващи строителен надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във