Банкеръ Daily

Новини

Избрани са нови директори на НЕК и Мини Марица Изток

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев прие оставката на Иво Лефтеров като изпълнителен директор на НЕК ЕАД и освободи Евгени Стойков като изпълнителен директор на Мини Марица Изток ЕАД, съобщиха от пресцентъра на министерството. Мястото на Лефтеров ще бъде заето от Крум Анастасов, а Теодор Дребов е новият директор на Мини Марица Изток ЕАД. Промените са приети от БЕХ и бордовете на двете дружества. Смяната на Евгени Стойков се налага, с цел да се подобри координацията и темпото на работа в дружеството.


Новият изпълнителен директор на НЕК - Крум Анастасов, е завършил Техническия университет в София, специалност Електрически мрежи и централи. Специализирал е икономика, мениджърски умения и лична ефективност в Центъра за професионално обучение към KPMG Advisor и Eaglersquo;s Flight Creative Training Exellence Inc. - Канада, както и бюджетиране в Нов български университет.


Анастасов има 21 години стаж в енергетиката, от които десет - на ръководни постове. Трудовият му път досега е преминал в Електроснабдителен клон Кюстендил към НЕК ЕАД, предприятие Електроснабдяване-София област, Електроразпределение София област АД, ЧЕЗ Разпределение България АД и НЕК ЕАД. До момента на назначението му за изпълнителен директор, Крум Анастасов е ръководител управление регулиран пазар в НЕК.


Теодор Дребов е минен инженер, специалност технология на минното производство, завършил Минно-геоложкия университет в София през 1986г. Бил е директор на държавните мини Антрацит и Бобов дол, ръководил е различни направления в бившите Комитет по енергетика и Държавна агенция по енергетика и енергийни ресурси. Последната му месторабота е в дирекция Природни ресурси и концесии в МИЕТ.


Дребов е доказан експерт и ръководител с 26 години трудов стаж по специалността. Професионалният му опит включва планиране, организация и управление на производствения процес в открити и подземни въглищни рудници, техническа ликвидация/консервация и рекултивация на нарушени от минната дейност терени, ред и условия за осъществяване на концесионната дейност по добив на подземни богатства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във