Банкеръ Daily

Новини

Избраха трети изпълнителен директор на торовоия завод Неохим

Съветът на директорите на Неохим АД - Димитровград на свое заседание на 9 март е избрал Тошо Иванов Димов за изпълнителен директор на дружеството, съобщиха от торовия завод. До момента той беше само член на борда. Вписването в Търговския регистър е извършено на 15 март.
Оперативното управление на компанията се осъществява от Димчо Стайков Георгиев - председател, Мохамед Хасан Мохамад Карабибар - заместник-председател, Димитър Стефанов Димитров - главен изпълнителен директор, Тошо Иванов Димов - изпълнителен директор, Васил Живков Грънчаров - изпълнителен директор, Джамал Ахмад Хамуд, Виктория Илиева Ценова, Елена Симеонова Шопова и Химимпорт груп ЕАД.
Неохим АД функционира като холдингово дружество и притежава дялове във фирмите Неохим Инженеринг ЕООД (100%), Неохим Кетъринг ЕООД (100%), Неохим Протект ЕООД (100%) и Neochim Ltd. в Одрин (Турция) - 99.83% от капитала.
Акционерният капитал на Неохим е в размер на 2 654 358 лева, а към 31 декември 2010 г. той е разпределен между Еко Тех АД с дял от 27.42%, Евро Ферт АД с 23.83% и Кариферт Интернешънъл Офшор С. А. Л. (Ливан) с 17.16 процента. Останалите книжа са собственост на други юридически лица и индивидуални инвеститори.
Финансовият резултат на Неохим през четвъртото тримесечие на 2010 г. е загуба след облагане с данъци, която намалява до 10.843 млн. лв. спрямо 17.849 млн. за същия период преди година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във